Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế http://xaylaphue.com.vn

Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tài liệu liên quan
29.03.2022

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế sẽ được tổ chức vào ngày 19/04/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế tầng 5, Khách sạn Huơng Giang, số 51 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xem chi tiết thông báo và các tài liệu liên quan:


10:45 29.03.2022

URL của bản tin này::http://xaylaphue.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=469

© Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế contact: info@xaylaphue.com.vn