Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế http://xaylaphue.com.vn

Công bố thông tin về việc chọn công ty Kiểm toán độc lập
21.06.2022

Ngày 20/06/2022 Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế đã ký hợp đồng số 05/22/AUD.VVALUES-DN với công ty TNHH Kiểm toán&Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng (VIETVALUES) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
Xem thông tin chi tiết.

09:31 21.06.2022


URL của bản tin này::http://xaylaphue.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=479

© Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế contact: info@xaylaphue.com.vn