Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế http://xaylaphue.com.vn

Khoa Nhi - Bệnh viện Trung Ương Huế
12.08.2011

Khoa Nhi - Bệnh viện Trung Ương Huế
Chủ đầu tư: Tổ chức Đông tây hội ngộ và Bệnh viện Trung Ương Huế.
Tư vấn giám sát: Công ty Xây dựng & Thiết bị Delta
Nguồn vốn: Tổ chức Đông tây hội ngộ tài trợ.
Hoàn thành năm 2002.URL của bản tin này::http://xaylaphue.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=87

© Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế contact: info@xaylaphue.com.vn