Ngôn ngữ 
 Lịch 
Tháng Mười một 2018
T2T3T4T5T6T7CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 <  > 
 
Tin tức 16.12.2019 05:59

Tin dành cho Cổ đông: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan đến của người nội bộ.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2019

Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế giải trình về việc lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm trước:Xem tiếp...

Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2019 đến 30/09/2019

.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Thông báo giao dịch cổ phiếu

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 sau kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 sau kiểm toán.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Công bố thông tin về đơn vị kiểm toán độc lập

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2019

Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Công bố thông tin về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019

.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Công bố thông tin v/v chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Chí Thành, Giám đốc khối Kinh doanh Bất động sản

.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Công bố thông tin giải thể chi nhánh

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 08/QĐ-XL-HĐQT về việc giải thế Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế, Xí nghiệp Xây lắp 6. Thời gian giải thể: Kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2019.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2018

.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Công bố thông tin thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

.Xem tiếp...

Đại hội đồng Cổ đông: Báo cáo thường niêng năm 2018

.Xem tiếp...

Đại hội đồng Cổ đông: Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019

.Xem tiếp...

Đại hội đồng Cổ đông: Báo cáo của BKS tại Đại hội Đồng cổ đông năm 2019

.Xem tiếp...

Đại hội đồng Cổ đông: Các Tờ trình của HĐQT trình bày tại Đại hội

- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình của HĐQT về việc Chi trả thù lao không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019
- Tờ trình của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.
Xem tiếp...

Đại hội đồng Cổ đông: Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thừa Thiên Huế.Xem tiếp...

Đại hội đồng Cổ đông: Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.
Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Nghị quyết Số 01/NQ-XL-HĐQT

Nghị quyết của HĐQT về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế (HCC) ký hợp đồng mua các loại hàng hóa do các công ty con, công ty liên kết của HCC sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh năm 2019.Xem tiếp...

123 … 111213 »  »» 


 Dự án đã hoàn thành 
Dự án văn phòng cho thuê 28 Lý Thường Kiệt.
Khu chung cư Xuân diệu - Trường An
Dự án Văn phòng 2 - Công ty Cổ phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế
Dự án văn phòng 30 Hùng Vương

 Văn phòng cho thuê 

 Dự án đang triển khai 
Khu nhà ở chung cư Đào Tấn
Dự án Siêu thị Trần Hưng Đạo

 Dự án kêu gọi đầu tư 
Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 1&2
Khu công nghiệp Phong Điền Giai Đoạn I-khu A

 Web Link 
 

SEAREFICO
 

Khu công nghiệp Phú Bài
 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế
 

Công ty cổ phần Kinh Doanh Nhà Thừa Thiên Huế
 

HODECO

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: Lô 9 Phạm Văn Đồng-Tp Huế
Điện thoại: +84.234.3821510 Fax: +84.234.3825152
Email: info@xaylaphue.com.vn
Website:www.xaylaphue.com.vn, www.xaylaphue.com
Power By Nukeviet 2.0