Ngôn ngữ 
 Lịch 
Tháng Chín 2022
T2T3T4T5T6T7CN
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 <  > 
 
Tin tức » Quan hệ cổ đông » Tin dành cho Cổ đông 29.09.2022 19:16

Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế đã thực hiện nộp hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến UBCKNN vào ngày 08/6/2022 nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tuy nhiên, theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thì nguồn vốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ năm 2022 đã được kiểm toán. Vì vậy, Công ty ban hành Nghị quyết số 12/NQ-XL-HĐQT ngày 27/9/2022 để thay thế các Nghị quyết số 06/NQ-XL-HĐQT ngày 06/6/2022; số 07/NQ-XL-HĐQT ngày 20/6/2022 và số 09/NQ-XL-HĐQT ngày 29/8/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Xem tiếp...

Công bố thông tin Nghị quyết số 11 của HĐQT

Về việc chấp thuận thông qua giao dịch giữa Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) với công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCNXem tiếp...

Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

.Xem tiếp...

Công bố thông tin về việc chọn công ty Kiểm toán độc lập

Ngày 20/06/2022 Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế đã ký hợp đồng số 05/22/AUD.VVALUES-DN với công ty TNHH Kiểm toán&Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng (VIETVALUES) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.Xem tiếp...

Nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

.Xem tiếp...

Ủy quyền người công bố thông tin của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế

.Xem tiếp...

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Tài chính và Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ

.Xem tiếp...

Báo cáo về ngày trở thành là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

.Xem tiếp...

Báo cáo về ngày trở thành là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (HODECO)

.Xem tiếp...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng (HODECO)

.Xem tiếp...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng.

.Xem tiếp...

Báo cáo về thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn

.Xem tiếp...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

.Xem tiếp...

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

.Xem tiếp...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

.Xem tiếp...

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

.Xem tiếp...

Công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

.Xem tiếp...

Công bố thông tin: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ngày 03 tháng 12 năm 2021, Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế nhận được Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3300101156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 05/01/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 03/12/2021.Xem tiếp...

Công bố thông tin: Nghị quyết số 16/NQ-XL-HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

.Xem tiếp...

Công bố thông tin: Nghị quyết số 15/NQ-XL-HĐQT về việc thông qua chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

.Xem tiếp...

Công bố thông tin: Nghị quyết số 14/NQ-XL-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc

.Xem tiếp...

12345678 »  »» 

 Dự án đã hoàn thành 
Dự án văn phòng cho thuê 28 Lý Thường Kiệt.
Dự án Văn phòng 2 - Công ty Cổ phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế
Khu chung cư Xuân diệu - Trường An
Dự án văn phòng 30 Hùng Vương

 Văn phòng cho thuê 

 Dự án đang triển khai 
Khu nhà ở chung cư Đào Tấn
Dự án Siêu thị Trần Hưng Đạo

 Dự án kêu gọi đầu tư 
Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 1&2

 Web Link 
 

Khu công nghiệp Phú Bài
 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế
 

HODECO

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 72 Phạm Văn Đồng-Tp Huế
Điện thoại: +84.234.3821510 Fax: +84.234.3825152
Email: info@xaylaphue.com.vn
Website:www.xaylaphue.com.vn, www.xaylaphue.com
Power By Nukeviet 2.0