Ngôn ngữ 
 Lịch 
Tháng Chín 2023
T2T3T4T5T6T7CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 <  > 
 
Tin tức » Quan hệ cổ đông » Tin dành cho Cổ đông 25.09.2023 17:07
Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế đã thực hiện nộp hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến UBCKNN vào ngày 08/6/2022 nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tuy nhiên, theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thì nguồn vốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ năm 2022 đã được kiểm toán. Vì vậy, Công ty ban hành Nghị quyết số 12/NQ-XL-HĐQT ngày 27/9/2022 để thay thế các Nghị quyết số 06/NQ-XL-HĐQT ngày 06/6/2022; số 07/NQ-XL-HĐQT ngày 20/6/2022 và số 09/NQ-XL-HĐQT ngày 29/8/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết Nghị quyết số 12/NQ-XL-HĐQT xin xem file đính kèm.


Trân trọng.
Nguyễn Thị Kim Phụng/ Người được ủy quyền công bố thông tin.


10:09 29.09.2022 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


 Dự án đã hoàn thành 
Dự án văn phòng cho thuê 28 Lý Thường Kiệt.
Dự án Văn phòng 2 - Công ty Cổ phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế
Khu chung cư Xuân diệu - Trường An
Dự án văn phòng 30 Hùng Vương

 Văn phòng cho thuê 

 Dự án đang triển khai 
Khu nhà ở chung cư Đào Tấn
Dự án Siêu thị Trần Hưng Đạo

 Dự án kêu gọi đầu tư 
Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 1&2

 Web Link 
 

Khu công nghiệp Phú Bài
 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế
 

HODECO

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 72 Phạm Văn Đồng-Tp Huế
Điện thoại: +84.234.3821510 Fax: +84.234.3825152
Email: info@xaylaphue.com.vn
Website:www.xaylaphue.com.vn, www.xaylaphue.com
Power By Nukeviet 2.0