Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế http://xaylaphue.com.vn

Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3, nhiệm kỳ 2011 – 2015
05.06.2014

Sáng ngày 3/6/2014, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế- Khách sạn Hương Giang (số 51 Lê Lợi, Thành phố Huế), Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 nhiệm kỳ I (2011- 2015).
Về tham dự Đại hội có gần 350 người đại diện cho hơn 500 cổ đông của Công ty.

Đại hội đã nhất trí và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2013, đồng thời thống nhất các giải pháp, chiến lược quan trọng nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014 và những năm tiếp theo. Đại hội đã biểu quyết bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT gồm các ông Lê Tấn Phước – Tổng Giám đốc công ty CP Kỹ nghệ lạnh (Searefico) và ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Tổng Giám đốc công ty Sao Phương Nam thay thế cho 4 thành viên đã từ nhiệm, đồng thời thống nhất số lượng thành viên hội đồng quản trị chỉ còn 5 người (so với trước đây là 7 người), biểu quyết bầu bà Nguyễn Thị Thanh Hường – Giám đốc tài chính Searefico tham gia vào ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2011- 2015.

Có thể nói rằng năm 2013 là năm khá khó khăn đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế. Trong bối cảnh khó khăn đó, Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế đã nỗ lực và chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với từng thời kỳ, từng lĩnh vực và đã đạt được một số kết quả nhất định. Doanh thu hợp nhất đạt 594,24 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 21,49 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 5 triệu đồng/tháng.

Trên cơ sở và những kết quả đã đạt được của năm 2013, trong năm 2014 Công ty tiếp tục kiên định thực hiện mục tiêu kinh doanh “ Phát triển bền vững” để bảo toàn nguồn lực trong giai đoạn thị trường khó khăn. Bên cạnh đó tập trung tái cơ cấu hoạt động đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết, mở rộng thị trường đối với hoạt động thi công xây lắp trong đó ưu tiên thị trường các tỉnh phía Nam, tăng cường công tác quản lý chi phí nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh cũng như sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư các dự án dự kiến mang lại lợi nhuận cao tạo cơ sở cho công ty phát triển ổn định về dài hạn.

Tại Đại hội, công ty đã phát động chương trình “Chung sức vì biển đảo Tổ quốc” và kêu gọi CBCNV- LĐ trong Công ty cùng các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ủng hộ.


URL của bản tin này::http://xaylaphue.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=189

© Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế contact: info@xaylaphue.com.vn