Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế http://xaylaphue.com.vn

Công bố thông tin Nghị quyết số 11 của HĐQT
27.09.2022

Về việc chấp thuận thông qua giao dịch giữa Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) với công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN
Xem thông tin chi tiết.

11:08 27.09.2022


URL của bản tin này::http://xaylaphue.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=485

© Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế contact: info@xaylaphue.com.vn