Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế http://xaylaphue.com.vn

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế
13.08.2011

Dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế
Chủ đầu tư: Ban Đầu tư và Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguồn vốn: Vốn vay ODA Hàn Quốc
Hoàn thành: 2012

 


URL của bản tin này::http://xaylaphue.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=93

© Công ty Cổ Phần Xây Lắp TT Huế contact: info@xaylaphue.com.vn