Ngôn ngữ 
 Lịch 
Tháng Mười hai 2021
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 
Tin tức 02.02.2023 22:15

Tin dành cho Cổ đông: Nghị quyết Số 01/NQ-XL-HĐQT

Về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC) ký hợp đồng thi công xây dựng, mua các loại hàng hóa do các Công ty con, Công ty liên kết của HCC sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh năm 2023Xem tiếp...

Báo cáo thường niên và Quản trị: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận quý IV năm 2022

.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế công bố thông tin bổ nhiệm lại ông Phan Văn Giáo, Kỹ sư xây dựng, giữ chức vụ Giám đốc Khối Xây lắp 1 kể từ ngày 01/01/2023 sau khi nghỉ hưu theo chế độ

.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế thông báo giao dịch cổ phiếu mới phát hành vào ngày 08/12/2022

.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế công bố quyết định thay đổi đăng ký niêm yết của HOSE.

.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế công bố giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2 ngày 23/11/2022

.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế chứng nhận cổ phiếu mới trên Sổ cổ đông kể từ ngày 24/11/2022

.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Công bố kết quả phát hành cổ phiếu và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Thông báo của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây lắp TT.Huế.

- Công ty CP Xây lắp TT.Huế công bố Giấy chứng nhận ĐKDN được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh TT.Huế cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 18/11/2022 do thay đổi Vốn điều lệ từ 190.573.160.000 đồng lên 228.683.950.000 đồng.
Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: HUB điều chỉnh báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho phần xử lý cổ phiếu lẻ của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu từ 185 cổ phiếu xuống 184,8 cổ phiếu

.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Nghị quyết về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty

.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Báo cáo kết quả của đợt phát hành cổ phiểu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III năm 2022

.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: HOSE thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế

.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Hội đồng quản trị Công ty thông qua giao dịch nội bộ với Công ty con và Công ty liên kết

.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Thông báo về việc VSD điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế thông báo về việc VSD điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty từ 49% xuống 0%.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021

.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Thông báo về việc UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu

UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Công bố thông tin về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp

Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế công bố thông tin điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp từ 49% xuống 0% theo quy định của pháp luật.Xem tiếp...

Tin dành cho Cổ đông: Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế đã thực hiện nộp hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến UBCKNN vào ngày 08/6/2022 nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tuy nhiên, theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thì nguồn vốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được căn cứ vào Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ năm 2022 đã được kiểm toán. Vì vậy, Công ty ban hành Nghị quyết số 12/NQ-XL-HĐQT ngày 27/9/2022 để thay thế các Nghị quyết số 06/NQ-XL-HĐQT ngày 06/6/2022; số 07/NQ-XL-HĐQT ngày 20/6/2022 và số 09/NQ-XL-HĐQT ngày 29/8/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.Xem tiếp...

123 … 171819 »  »» 


 Dự án đã hoàn thành 
Dự án văn phòng cho thuê 28 Lý Thường Kiệt.
Dự án Văn phòng 2 - Công ty Cổ phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế
Khu chung cư Xuân diệu - Trường An
Dự án văn phòng 30 Hùng Vương

 Văn phòng cho thuê 

 Dự án đang triển khai 
Khu nhà ở chung cư Đào Tấn
Dự án Siêu thị Trần Hưng Đạo

 Dự án kêu gọi đầu tư 
Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 1&2

 Web Link 
 

Khu công nghiệp Phú Bài
 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế
 

HODECO

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 72 Phạm Văn Đồng-Tp Huế
Điện thoại: +84.234.3821510 Fax: +84.234.3825152
Email: info@xaylaphue.com.vn
Website:www.xaylaphue.com.vn, www.xaylaphue.com
Power By Nukeviet 2.0