Ngôn ngữ 
 Lịch 
Tháng Tám 2021
T2T3T4T5T6T7CN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 <  > 
 
Tin tức » Quan hệ cổ đông » Đại hội đồng Cổ đông 02.08.2021 12:56

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

.Xem tiếp...

Dự thảo báo cáo của HĐQT năm 2016

.Xem tiếp...

Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2016

.Xem tiếp...

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

.Xem tiếp...

Báo cáo thường niên 2016

.Xem tiếp...

Công bố thông tin tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính

.Xem tiếp...

Công bố thông tin về danh sách thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

.Xem tiếp...

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp TT-Huế năm 2016

.Xem tiếp...

Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015

.Xem tiếp...

Báo cáo của HĐQT năm 2015

.Xem tiếp...

Báo cáo của Ban Giám Đốc năm 2015

.Xem tiếp...

Báo cáo thường niên năm 2015

.Xem tiếp...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ tư, nhiệm kỳ 2011-2015

.Xem tiếp...

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ tư, nhiệm kỳ 2011-2015

.Xem tiếp...

Báo cáo của Ban Kiểm soát

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.Xem tiếp...

Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng phát triển năm 2015 của công ty Cổ phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế.Xem tiếp...

Báo cáo của Ban Giám Đốc công ty

Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ tư (Nhiệm kỳ 2011-2015).Xem tiếp...

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

.Xem tiếp...

Báo cáo thường niên 2014

.Xem tiếp...

Báo cáo thường niên năm 2013

.Xem tiếp...

 « 123 » 

 Dự án đã hoàn thành 
Dự án văn phòng cho thuê 28 Lý Thường Kiệt.
Dự án Văn phòng 2 - Công ty Cổ phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế
Khu chung cư Xuân diệu - Trường An
Dự án văn phòng 30 Hùng Vương

 Văn phòng cho thuê 

 Dự án đang triển khai 
Khu nhà ở chung cư Đào Tấn
Dự án Siêu thị Trần Hưng Đạo

 Dự án kêu gọi đầu tư 
Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 1&2
Khu công nghiệp Phong Điền Giai Đoạn I-khu A

 Web Link 
 

SEAREFICO
 

Khu công nghiệp Phú Bài
 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế
 

Công ty cổ phần Kinh Doanh Nhà Thừa Thiên Huế
 

HODECO

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: Lô 9 Phạm Văn Đồng-Tp Huế
Điện thoại: +84.234.3821510 Fax: +84.234.3825152
Email: info@xaylaphue.com.vn
Website:www.xaylaphue.com.vn, www.xaylaphue.com
Power By Nukeviet 2.0