Ngôn ngữ 
 Lịch 
Tháng Năm 2024
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
 
Tin tức » Quan hệ cổ đông » Báo cáo tài chính 19.05.2024 04:57

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/9/2020 và giải trình chênh lệch lợi nhuận.

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/6/2020 (đã kiểm toán)

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/6/2020

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/012020 đến 31/03/2020

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán)

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính riêng năm 2019 (đã kiểm toán)

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính năm 2019

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2019 đến 30/09/2019

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 sau kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 sau kiểm toán.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018Xem tiếp...

Báo cáo tài chính từ 01/01/2018 đến 30/09/2018

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất từ ngày 01/01/2018 đến 30/09/2018Xem tiếp...

Báo cáo tài chính hợp nhất tháng 6 năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính riêng tháng 6 năm 2018

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất quý I năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính riêng năm 2017

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính riêng từ 01/01/2017 đến 30/09/2017

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính hợp nhất từ 01/01/2017 đến 30/09/2017

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính hợp nhất tháng 6 năm 2017

.Xem tiếp...

 « 123 » 

 Dự án đã hoàn thành 
Dự án văn phòng cho thuê 28 Lý Thường Kiệt.
Dự án Văn phòng 2 - Công ty Cổ phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế
Khu chung cư Xuân diệu - Trường An
Dự án văn phòng 30 Hùng Vương

 Văn phòng cho thuê 

 Dự án đang triển khai 
Khu nhà ở chung cư Đào Tấn
Dự án Siêu thị Trần Hưng Đạo

 Dự án kêu gọi đầu tư 
Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 1&2

 Web Link 
 

Khu công nghiệp Phú Bài
 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế
 

HODECO

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 72 Phạm Văn Đồng-Tp Huế
Điện thoại: +84.234.3821510 Fax: +84.234.3825152
Email: info@xaylaphue.com.vn
Website:www.xaylaphue.com.vn, www.xaylaphue.com
Power By Nukeviet 2.0