Ngôn ngữ 
 Lịch 
Tháng Hai 2023
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
 <  > 
 
Tin tức » Quan hệ cổ đông » Báo cáo tài chính 02.02.2023 22:05

Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận quý IV năm 2022

. Xem tiếp...

Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III năm 2022

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 (soát xét)

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính quý II năm 2022

Báo cáo tài chính quý II năm 2022 (chưa soát xét)Xem tiếp...

Báo cáo tài chính quý I năm 2022

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính năm 2021

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 4 năm 2021

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/09/2021

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2021.

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính và giải trình lợi nhuận sau thuế quý II năm 2021

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I năm 2021

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán)

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính năm 2020 (chưa kiểm toán)

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/9/2020 và giải trình chênh lệch lợi nhuận.

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/6/2020 (đã kiểm toán)

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 30/6/2020

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/012020 đến 31/03/2020

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán)

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính riêng năm 2019 (đã kiểm toán)

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính năm 2019

.Xem tiếp...

Báo cáo tài chính từ ngày 01/01/2019 đến 30/09/2019

.Xem tiếp...

123 »  »» 

 Dự án đã hoàn thành 
Dự án văn phòng cho thuê 28 Lý Thường Kiệt.
Dự án Văn phòng 2 - Công ty Cổ phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế
Khu chung cư Xuân diệu - Trường An
Dự án văn phòng 30 Hùng Vương

 Văn phòng cho thuê 

 Dự án đang triển khai 
Khu nhà ở chung cư Đào Tấn
Dự án Siêu thị Trần Hưng Đạo

 Dự án kêu gọi đầu tư 
Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 1&2

 Web Link 
 

Khu công nghiệp Phú Bài
 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế
 

HODECO

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 72 Phạm Văn Đồng-Tp Huế
Điện thoại: +84.234.3821510 Fax: +84.234.3825152
Email: info@xaylaphue.com.vn
Website:www.xaylaphue.com.vn, www.xaylaphue.com
Power By Nukeviet 2.0